Tiêu điểm

Quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và tạm ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định trước đây về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo đó, nhiều khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tháo gỡ. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý

Tin quan trọng

Sự kiện Viện - Hiệp Hội

Kinh tế

Khoa học - Công nghệ

Sức khỏe - Xã hội

Pháp luật

Quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và tạm ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định trước đây về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo đó, nhiều khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tháo gỡ. Sau đây là những điểm mới đáng chú ý

Không lùi thời hạn 'khóa' thuê bao

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm lãi suất điều hành tạo tâm lý tích cực cho doanh nghiệp

Tổng cục Thuế lên kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Nghị định 08 về TPDN sẽ giúp nhiều DN có thời gian để tái cấu trúc

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh