TỔNG KẾT HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KHAI THÁC VÀ  SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

TỔNG KẾT HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN

Ngày 18/9, Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Nhóm Cộng đồng luật Việt Nam - thuộc Viện Kinh tế Công nghệ Việt Nam và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị “Giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” cho những người hành nghề luật, doanh nghiệp và sinh viên nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương.