Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (Bất thường và mở rộng)

16/04/2022, 14:30

Sáng ngày 15/4/2022, Hiệp hội Những người lao động Sáng tạo Việt Nam (VLCA) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ 10 (Bất thường và mở rộng), qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương với những quan điểm thẳng thắn, cởi mở. Nhiều ý kiến đa chiều, sâu sắc đến từ các Ủy viên Ban Chấp hành, hội viên và các phóng viên tham gia trực tiếp và trực tuyến. Đại diện Viện Kinh tế Công nghệ Việt Nam cũng tham gia Hội nghị qua hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, hầu hết các Ủy viên tham gia đều nhất trí thông qua Nghị quyết bầu bổ sung 05 Ủy viên Ban Chấp hành mới và ủng hộ các hoạt động của Ban Thường vụ Hiệp hội.

05 Ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung gồm:

1. Ông Phan Quốc Nguyên – Phó Ban Đối ngoại Hiệp hội
2. Ông Nguyễn Đình Tài – Phó Ban Tổ chức Hiệp hội
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch Công đoàn Hiệp hội, Phó Ban Trị sự Tạp chí Lao động Sáng tạo
4. Đại tá Vũ Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản lý, Viện trưởng
5. Bà Lê Thu Lan – Chủ tịch Hội đồng quản lý, Viện trưởng

Các phóng viên Tạp chí Lao động sáng tạo chụp ảnh kỷ kiệm cùng Ủy viên BTV- Chánh Văn phòng đại diện Đà Nẵng - Lê Trung Thành'

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ 10 (Bất thường và mở rộng) đã diễn ra thành công tốt đẹp.