Bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

16/03/2024, 09:24

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 107 ngày 15/3 bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên PVN.

 

Bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm là Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972, thạc sỹ công nghệ mỏ, trước khi là Phó Tổng Giám đốc PVN, ông từng là Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc.

Linh Đan

16/03/2024  09:06

Theo Báo Điện tử Chính Phủ

Nguồn: