Thuế suất tối thiểu toàn cầu: Lắng nghe để có 'bức tranh' toàn diện

21/03/2023, 10:16

Để có cơ sở xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu (GMT) với thu hút đầu tư tại Việt Nam, ngày 20/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức họp đánh giá về tác động của loại thuế này với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và sự tham dự của đại diện nhiều hiệp hội, doanh nghiệp FDI cùng các chuyên gia.